Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

Σχετικά με την Προκήρυξη Διευθυντών δημόσιων ΙΕΚ ή τοποθετώντας Διευθυντές κατά το δοκούν


του Μάνου Πουλάκη

Υπηρετώντας και παρακολουθώντας αρκετά χρόνια την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα έχω ήδη δει αρκετά τραγελαφικά και ευτράπελα όπως νομίζω οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Τις τελευταίες μέρες διάβασα την προκύρηξη για τους Διευθυντές των δημόσιων Ιστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του Απριλίου 2016 (Αρ. Πρωτ. Κ1/67418/20-4-2016/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ - https://goo.gl/9xOEaN ), και θέλησα να δώ πώς ακριβώς μοριοδοτούνται οι Διευθυντές των Ι.Ε.Κ. Ανοίγοντας και την τελευταία χρονολογικά προκύρηξη Διευθυντών Ι.Ε.Κ. που υπήρχε, του Σεπτεμβρίου 2015 (Αρ.Πρωτ. Κ1/151034/25-09-2015/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ - https://goo.gl/wbzd5f ), περίμενα να δω αρχικά την ίδια αντιμετώπιση - μοριοδότηση, αφού δεν είχαμε κάποια αλλαγή στη νομοθεσία, εκτός από την αλλαγή του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς.

Με έκπληξη παρατηρούμε ότι έχει αλλάξει σε αρκετά σημεία η μοριοδότηση, ενώ οι δύο αποφάσεις – προκυρήξεις βασίζονται στην ίδια ακριβώς νομοθεσία! Τί άλλαξε; Ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ο οποίος και στις δύο περιπτώσεις με εντολή του εκάστοτε Υπουργού μοριοδοτεί κατά το δοκούν τις θέσεις ευθύνης που έχει στην εποπτεία του. Έτσι, με δύο αποφάσεις, μία τον Ιούλιο 2015 (Αρ.Πρωτ. Κ1/116495/20-07-2015/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ - https://goo.gl/2r135L ) και μία τον Απρίλιο 2016 (Αρ.Πρωτ. Κ1/62088/12-04-2016/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ - https://goo.gl/B4sa6D ), ενώ η κείμενη νομοθεσία παραμένει ακριβώς η ίδια, και σε αυτή μάλιστα αναφέρονται και οι δύο αποφάσεις των δύο Γενικών Γραμματέων, τα κριτήρια επιλογής έχουν μεταβληθεί. Εύλογο το ερώτημα, με ποιά κριτήρια άραγε λαμβάνεται η απόφαση μεταβολής των κριτηρίων επιλογής κάθε φορά;

Προχωρώντας, προσπαθούμε να μπούμε λίγο βαθύτερα στο πνεύμα της πιο πρόσφατης προκύρηξης (Απρίλιος 2016), αφού θα ακολουθήσει και η προκύρηξη των αντίστοιχων θέσεων Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ.. Έτσι, παρατηρούμε ότι το 2ο πτυχίο μετράει περισσότερο από ότι ένα μεταπτυχιακό, καθώς παίρνει 5 μόρια, ενώ ένα μεταπτυχιακό θα πάρει 4 μόρια. Στα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά δίνονται 9 και 6 μόρια αντίστοιχα, αλλά μόνο εφόσον είναι στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στις Σπουδές στην Εκπαίδευση ή στη Διά Βίου Εκπαίδευση ή στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Όλα τα υπόλοιπα, ειδικότητας όπως θα λέγαμε, μοριοδοτούνται με δύο (2) μόρια λιγότερα, δηλαδή με 7 τα διδακτορικά και 4 τα μεταπτυχιακά και σε περίπτωση διδακτορικού και μεταπτυχιακού δίνονται μόνο τα περισσότερα μόρια (διδακτορικού).

Παρακάτω, διαπιστώνουμε ότι η επιμόρφωση μοριοδοτείται με 12 μόρια, τα οποία δίνονται ανά 4 από 3 κατηγορίες επιμόρφωσης:
 • σχετική με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
 • σχετική με τις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και
 • σχετική με τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.

Για να πάρει κανείς τα 4 μόρια της κάθε κατηγορίας, χρειάζεται 400 ώρες σεμινάρια στο αντίστοιχο πεδίο. Συμπληρώνοντας 3 σεμινάρια 400 ωρών έχει κανείς 12 μόρια και πάρα πολλές πιθανότητες να επιλεγεί ως Διευθυντής.

Άραγε, ποια δομή προσφέρει αυτά τα τόσο υψηλά μοριοδοτούμενα σεμινάρια; Μπορεί να τα κάνει ο καθένας εκπαιδευτικός, προσφέρονται από δημόσιους φορείς, ή μήπως προσφέρονται από ιδιωτικούς οργανισμούς και μόνο επί πληρωμή;

Συνεχίζοντας την ανάγνωση, παρατηρούμε τη μοριοδότηση των ξένων γλωσσών. Αν κάποιος γνωρίζει άριστα μια ξένη γλώσσα (επίπεδο Γ2) θα πάρει 2 μόρια, ενώ αν γνωρίζει άριστα μια δεύτερη ακόμα θα πάρει 1 ακόμα μόριο – συνολικά 3 μόρια για άριστη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών. Αν όμως έχει την ατυχία να είναι εκπαιδευτικός π.χ. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, δεν θα πάρει μόρια άριστης γνώσης της αγγλικής, ακόμα και να έχει κανείς κι άλλο πιστοποιητικό όπως Proficiency (ή κρατική πιστοποίηση Γ2), σύμφωνα με το νομοθέτη.

Προχωρώντας, φτάνουμε στην μοριοδότηση ΤΠΕ Α' επιπέδου ή πιστοποίηση γνώσης Η/Υ κατά ΑΣΕΠ. Για όσους δεν γνωρίζουν, η γνώση ΤΠΕ Α' επιπέδου είναι μια πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας για εκπαιδευτικούς σε Word, Excel, Internet, μετά από σεμινάρια 48 ωρών που τους δίδασκαν (συνήθως) εκπαιδευτικοί Πληροφορικής την προηγούμενη δεκαετία. Στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ουδέποτε επετράπη να συμμετέχουν ως εξεταζόμενοι, αφού θεωρήθηκε ότι κατέχουν τη γνώση αυτή και ήταν συνήθως και οι επιμορφωτές των άλλων κλάδων. Η γνώση αυτή αναγνωρίζεται και με την πιστοποίηση γνώσης Η/Υ κατά ΑΣΕΠ, δηλαδή είτε με πιστοποίηση τύπου ECDL, ή βεβαιώσεις από τμήματα τριτοβάθμιας ότι έχουν παρακολουθήσει έστω 4 μαθήματα με Η/Υ ή κατέχουν πτυχία τμημάτων Πληροφορικής. Προφανώς οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, που έχουν πτυχίο Πληροφορικής τριτοβάθμιας, βάσει ΑΣΕΠ έχουν την πιστοποίηση βασικής γνώσης Η/Υ.

Στην κατηγορία αυτή ο ΓΓ αποφασίζει να δώσει 3 (!) ολόκληρα μόρια. Θυμίζουμε ότι ένα μεταπτυχιακό ειδικότητας μοριοδοτείται με 4 μόρια, ενώ η άριστη γνώση 2 ξένων γλωσσών μοριοδοτείται συνολικά με 3 μόρια. Δεν φτάνει αυτό, αλλά στο σημείο αυτό ο ΓΓ θυμάται ότι υπάρχει νομοθεσία και αποφασίζει να μην μοριοδοτηθούν οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής βασιζόμενος στον νόμο 4327/2015 για την επιλογή Διευθυντών (όπου οι ΤΠΕ Α' επιπέδου παίρνουν 0.5 μόρια όμως κι όχι 3 που αποφασίζει να δώσει) κι ενώ αποδέχεται την πιστοποίηση γνώσης Η/Υ κατά ΑΣΕΠ για όλους τους υποψηφίους, για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής δεν την αποδέχεται. Έτσι, ένας εκπαιδευτικός, πτυχιούχος τμήματος Πληροφορικής, συγκρινόμενος με έναν οποιοδήποτε άλλο συνάδελφό του, υπολείπεται 3 μόρια εξ' ορισμού στις κρίσεις Διευθυντών. Αν όμως ο Πληροφορικός έχει διοριστεί με το ίδιο πτυχίο σε άλλο κλάδο (π.χ. ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών με πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ) αντί του ΠΕ19, του αναγνωρίζονται κανονικά όλα τα μόρια. Ηλιθιότητα θα μου πείτε, ή σχεδιασμός υποβάθμισης των εκπαιδευτικών Πληροφορικής; Αν θυμηθούμε και την πρόσφατη ιστορία, μάλλον το δεύτερο (http://goo.gl/vFmeU7)...

Εδώ, θα πούμε μόνο μία λέξη, στην οποία δεν νομίζουμε να υπάρχει καμία αντίρηση. Στην εποχή μας δεν νοείται να μιλάμε για Διοίκηση της εκπαίδευσης και θέσεις ευθύνης χωρίς βασική γνώση Η/Υ. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει υποχρεωτική η γνώση χρήσης Η/Υ κι όχι μοριοδοτούμενη (είχε νομοθετηθεί στον Ν. 3848/2010 αλλά ουδέποτε πρόλαβε να τεθεί σε εφαρμογή).

Τα ίδια ισχύουν και για τις ξένες γλώσσες. Οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν, βάσει νόμου και αυτοί. Τελικά, έχει προτεραιότητα το αν ξέρεις να κάνεις αυτά τα οποία το Υπουργείο θεωρεί σημαντικά στις θέσεις ευθύνης και τα μοριοδοτεί ή το να κάνει το Υπουργείο με οποιοδήποτε τρόπο Διευθυντές αυτούς που θέλει;

Για να καταλάβουμε όλοι με ποιό τρόπο χρησιμοποιούνται αυτά που μας βολεύουν, για την αφαίρεση μορίων από συγκεκριμένες ειδικότητες ανατρέχει ο συντάκτης στην αντίστοιχη νομοθεσία για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων (Ν. 4327/2015), αλλά μετά ο ίδιος αγνοεί ότι στον ίδιο νόμο για τις κρίσεις στις θέσεις ευθύνης δεν προβλέπεται συνέντευξη, και ανατρέχει στον προηγούμενο νόμο επιλογής στελεχών (Ν. 3848/2010) που έχει σχεδόν καταργηθεί στο σύνολό του για να ορίσει τη διαδικασία της συνέντευξης!

Θα κλείσω με μερικά (λυπηρά) παραδείγματα:

Παράδειγμα 1
Ο Α, εκπαιδευτικός Πληροφορικής με:
 • πτυχίο Πληροφορικής,
 • δίπλωμα βασικής χρήσης Η/Υ τύπου ECDL (γιατί νόμιζε ότι πληρώνοντας θα μοριοδοτηθεί για κάτι που ούτως ή άλλως καλύπτει το πτυχίο του και βάσει νόμου)
 • άριστη γνώση (Γ2) αγγλικών,
καταθέτει τα χαρτιά του και μοριοδοτείται συνολικά με 6 μόρια.

Ο συνυποψήφιος εκπαιδευτικός Β έχει:
 • πτυχίο στην ειδικότητά του,
 • πιστοποίηση Α' επιπέδου (ήταν μάλιστα μαθητής του Α στην επιμόρφωση)
και μοριοδοτείται συνολικά με 7 μόρια.

Διευθυντής Ι.Ε.Κ. γίνεται ο Β.


Παράδειγμα 2
Ο Α, εκπαιδευτικός Πληροφορικής με:
 • πτυχίο Πληροφορικής,
 • μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Υπολογιστών,
 • άριστη γνώση (Γ2) αγγλικών,
 • πολύ καλή γνώση (Γ1) γερμανικών
καταθέτει τα χαρτιά του και μοριοδοτείται συνολικά με 6,75 μόρια.

Ο συνυποψήφιος εκπαιδευτικός Β έχει:
 • πτυχίο στην ειδικότητά του,
 • πιστοποίηση Α' επιπέδου,
 • έχει κάνει ένα (1) σεμινάριο 400 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων
και μοριοδοτείται συνολικά με 7 μόρια.

Διευθυντής Ι.Ε.Κ. γίνεται ο Β.


Παράδειγμα 3
Ο Α, εκπαιδευτικός Πληροφορικής με:
 • πτυχίο Πληροφορικής,
 • μεταπτυχιακό και
 • διδακτορικό στην Επιστήμη Υπολογιστών,
 • άριστη γνώση (Γ2) αγγλικών,
 • άριστη γνώση (Γ2) γερμανικών
καταθέτει τα χαρτιά του και μοριοδοτείται συνολικά με 10 μόρια.

Ο συνυποψήφιος εκπαιδευτικός Β έχει:
 • πτυχίο στην ειδικότητά του,
 • πιστοποίηση Α' επιπέδου (ήταν μάλιστα μαθητής του Α στην επιμόρφωση),
 • έχει κάνει δύο (2) σεμινάρια 400 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική εκπαίδευση
και μοριοδοτείται συνολικά με 11 μόρια.

Διευθυντής Ι.Ε.Κ. γίνεται ο Β.

Θα μπορούσαμε να δώσουμε πολλά ακόμα παραδείγματα, πιάνοντας κι άλλους κλάδους εκπαιδευτικών, κι άλλες κατηγορίες μοριοδότησης. Τελικά, θα υπάρξει άραγε κάποτε ισόνομη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών ή θα ζούμε μια ζωή το θέατρο του παραλόγου;


Ηράκλειο, 25 Απρίλη 2016

Μάνος Πουλάκης
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

http://users.sch.gr/manpoul
 

Copyright © 2016 Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης™

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger