Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

Πρακτικά ΔΣ 2016/03/27

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2016 (Μεγάλη Τετάρτη) και ώρα 21:00 το ΔΣ του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης συνεδρίασε μ παρόντες από το ΔΣ τους Μανώλη Συντζανάκη, Σπύρο Βασιλάκη, Νίκο Κατσάλη και Μάνο Πουλάκη.

Στη συζήτηση που ακολούθησε συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
  1. Η προκύρηξη θέσεων Διευθυντών Ι.Ε.Κ. Και Σ.Δ.Ε. Και αποφασίστηκε η σύνταξη σχετικού κειμένου το οποίο θα δηλώνει την αντίθεση του Συλλόγου στην υποβάθμιση των Πληροφορικών μέσω της μοριοδότησης, αλλά και την αντίθεσή του στην προσπάθεια προαγωγής συγκεκριμένων σεμιναρίων μέσω υπέρογκων μοριοδοτήσεων, και τη δημοσιοποίηση του κειμένου σε ΜΜΕ και την κοινωνία.
  2. Σε συνέχεια της δράσης συνεργασίας του Συλλόγου με το Δήμο Αγίου Νικολάου για τη διενέργεια σεμιναρίων σε ανοικτό λογισμικό εφαρμογών γραφείου (LibreOffice – OpenOffice, κυρίως κειμενογράφος Writer), αφού ενημερωθήκαμε για την πορεία, ο Μανώλης Συντζανάκης ανάλαβε να επικοινωνήσει ξανά με τον Υπεύθυνο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λασιθίου Ορφανάκη Βασίλη και τον συνάδελφο Γιώργο Σηφάκη που οργανώνουν τη δράση στον Άγιο Νικόλαο, ώστε να δούμε περαιτέρω λεπτομέρειες.
  3. Όσον αφορά στη συνεργασία του Συλλόγου με το Δήμο Ηρακλείου στα πλαίσια σεμιναρίων Διά Βίου Μάθησης, ο Μανώλης Συντζανάκης σε σνυεργασία με τον Λεωνίδα Παπαδάκη θα δουν τις λεπτομέρειες υλοποίησης των σεμιναρίων. Αποφασίστηκε η αποστολή κάποιας πρόσκλησης προς τους συναδέλφους, μετά που θα είναι γνωστές οι λεπτομέρειες, ώστε να συμμετέχουν αν θέλουν ως επιμορφωτές στα σεμινάρια.
  4. Αποφασίστηκε η ενημέρωση της ιστοσελίδας του Συλλόγου με τα όλα τα κείμενα, δελτία τύπου κτλ που εκδίδει ο Σύλλογος, καθώς και με τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ. Την ενημέρωση αναλαμβάνει ο Σπύρος Βασιλάκης.
  5. Για την παραλαβή των δώρων του Φεστιβάλ από τα σχολεία, αποφασίστηκε η σύνταξη σύντομου συνοδευτικού κειμένου προς κάθε σχολείο και η σύνταξη πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής ώστε να υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Συλλόγου και τον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου. Τη σύνταξη των σχετικών κειμένων ανέλαβε να κάνει ο Μάνος Πουλάκης.
  6. Για την ενότητα της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο, ο Μανώλης Συντζανάκης με τον Σπύρο Βασιλάκη, ανέλαβαν να ομαδοποιήσουν και να φιλτράρουν υλικό που υπάρχει ήδη ώστε να αποτελέσει μια βάση για μελλοντικές δράσεις.
  7. Μελετήθηκε και σχολιάστηκε αναλυτικά το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα στο δημοτικό και αποφασίστηκε η έκδοση κειμένου που θα περιέχει το σχολιασμό αυτό, καθώς και η δημοσιοποίηση του κειμένου σε ΜΜΕ και την κοινωνία. Τη σύνταξη του κειμένου ανέλαβε να κάνει ο Μάνος Πουλάκης.
  8. Συζητήθηκε η αναμόρφωση των ωρολογίων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ο Νίκος Κατσάλης ανέλαβε να συντάξει ένα κείμενο παρέμβαση για το θέμα αυτό.
  9. Αποφασίστηκε η δημοσιοποίηση των δράσεων και κειμένων του Συλλόγου στην ευρύτερη κοινωνία, μέσω εκπαιδευτικών πυλών, ιστοσελίδων τοπικής επικαιρότητας κτλ. Στη συλλογή διευθύνσεων και στοιχείων επικοινωνίας αποφασίστηκε να ζητηθεί η βοήθεια του Μιχάλη Σφυράκη, που είχε κάνει παρόμοια δουλειά και στο προηγούμενο ΔΣ.
  10. Συζητήθηκε το αρχείο μελών του Συλλόγου και αποφασίστηκε η επικαιροποίηση κάποιων στοιχείων επικοινωνίας των μελών μας, όπως για παράδειγμα το email. Ο Νίκος Κατσάλης ανέλαβε να συντάξει ένα μικρό κείμενο και να φτιάξει μια φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων. Επίσης, στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης περισσότερων συναδέλφων, αποφασίστηκε να μαζευτούν τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, ώστε να μπορούμε άμεσα να έρθουμε σε επαφή και με τους υπόλοιπους συαδέλφους, οι οποίοι ενδεχομένως δεν συμμετέχουν στη λίστα επικοινωνίας του Σχ. Συμβούλου ή δεν είναι μέλη του Συλλόγου μας.
Το επόμενο Δ.Σ. κανονίστηκε για τέλος Μαΐου, μετά από συνεννόηση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα που θα λάβει χώρα λίγες μέρες πριν.

Ε. Συντζανάκης
Σπ. Βασιλάκης
Ν. Κατσάλης
Ε. Πουλάκης
Λ. Παπαδάκης
 

Copyright © 2016 Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης™

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger