Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

Σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Στις 22 Απριλίου 2020, και ενώ ήταν σε ισχύ περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων διάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19, κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ των άλλων αναφέρονται στο νομοσχέδιο η εισαγωγή πιλοτικά των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων», τα οποία αφορούν στη προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές. Επιπλέον, στην παρουσίαση της Υπουργού Παιδείας για το σχέδιο νόμου υπογραμμίζει πως η Επιστημονική Κατεύθυνση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών δίνει "Προτεραιότητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, έναντι της μετάδοσης στείρας γνώσης" με νέες θεματικές και νέες δεξιότητες μεταξύ των άλλων και της Ρομποτικής και STEM/STEAM. Στην ίδια παρουσίαση αναφέρει σχετικά με τα προγράμματα σπουδών στο Νηπιαγωγείο, ότι δίνεται έμφαση στην Πληροφορική ενώ στου Γυμνασίου και του Λυκείου ότι ενισχύεται η Πληροφορική. Σε συνέντευξή της, η κα Υπουργός αναφέρει πως με το σχετικό νομοσχέδιο "δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, στην Πληροφορική...".

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής αναμέναμε να εντοπίσουμε στο νομοσχέδιο τα σημεία στα οποία θα στηρίζεται η διακηρυσσόμενη έμφαση και η ενίσχυση της Πληροφορικής στο σχολείο.

Δυστυχώς, διαβάζοντας το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνηγορεί υπέρ αυτού.

Συγκεκριμένα:

 • Στο Νηπιαγωγείο (Άρθρο 01) προτείνεται η εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με πλήρη ασάφεια ως προς το περιεχόμενο, τη διάρκεια των εργαστηρίων, και σε ποιους θα ανατίθεται η διδασκαλία τους αφού... "θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων".
 • Στο Δημοτικό παρατηρείται ότι στην κατανομή των ωρών διδασκαλίας στα διάφορα αντικείμενα δεν υπάρχει καμία απολύτως αλλαγή, καθώς διατηρείται η 1 ώρα διδασκαλίας σε κάθε τάξη (Άρθρο 03), όπως ισχύει ήδη με το υφιστάμενο πλαίσιο.
 • Στο Γυμνάσιο και το Λύκειο δεν υπάρχει καμία αναφορά στην κατανομή των ωρών διδασκαλίας (Άρθρα 04, 06 και 07) πέραν της αναφοράς, ότι στο δεύτερο τετράμηνο θα υπάρχει στο μάθημα της Πληροφορικής η εκπόνηση μιας ερευνητικής εργασίας ή μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης.

Κατόπιν των παραπάνω διαπιστώσεων, ο σύλλογός μας σε συνεργασία με :

 • τον Σύλλογο Καθηγητών Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης,
 • τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΠΕ Λάρισας,
 • την Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής Πιερίας, 
 • τον Σύλλογο Καθηγητών Πληροφορικής Σερρών,
 • τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας και
 • τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου

συνεργάστηκαν και κατέθεσαν κοινή παρέμβαση στην σχετική διαβούλευση.
(http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5130&cpage=16#comments)

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης.

Αντιλαμβανόμενοι την αγωνία όλων των συναδέλφων, που διαβλέπουν άλλη μια μεταρρύθμιση στην Παιδεία -χωρίς να διαφαίνεται κάποια ουσιαστική αναβάθμιση του επιστημονικού αλλά και διδακτικού μας αντικειμένου- αποφασίσαμε από κοινού να προβούμε  στις παρακάτω προτάσεις-παρεμβάσεις:


Π/θμια Εκπαίδευση

 • Την αύξηση των ωρών διδασκαλίας στο μάθημα της Πληροφορικής για το Δημοτικό από μία ώρα σε δύο ανά τάξη για τις τέσσερις μεγαλύτερες τάξεις (Γ-Δ-Ε-ΣΤ).
 • Την άμεση επιπλέον σύσταση οργανικών θέσεων Πληροφορικής (ΠΕ86) και τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών στην Α/θμια βαθμίδα εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής.
 • Την ανάθεση μαθημάτων Τ.Π.Ε. και αντικειμένων που άπτονται της Ψηφιακής Παιδείας σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και μόνο, διασφαλίζοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας αλλά και την ποιοτική παροχή εκπαίδευσης στην Ψηφιακή Παιδεία.
 • Τη μη δυνατότητα ανάθεσης του μαθήματος σε άλλες ειδικότητες, ακόμα και αν έχουν πιστοποίηση Β' επιπέδου ή άλλου είδους βεβαιώσεις από σεμινάρια και άλλα προγράμματα.
 • Την αναθεώρηση του αναλυτικού προγράμματος καθώς και την συγγραφή εγχειριδίου για το Δημοτικό, καθώς και την ανανέωσή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα από επιστημονική επιτροπή.

Δ/θμια Εκπαίδευση

 • Την εισαγωγή δίωρου ενιαίου μαθήματος Πληροφορικής -γενικής παιδείας- για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου (Γενικού και ΕΠΑΛ) με αναμορφωμένα προγράμματα σπουδών που θα συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της εποχής.
 • Την αναγνώριση του παραπάνω δίωρου ενιαίου μαθήματος Πληροφορικής ως εργαστηριακού με τη θέσπιση : 
  • είτε μέγιστου ορίου μαθητών ανά εκπαιδευτικό στο εργαστήριο (και την υποχρεωτική παρουσία δύο εκπαιδευτικών, όταν το πλήθος των μαθητών υπερβαίνει το μέγιστο όριο),
  • είτε με τον χωρισμό του τμήματος στα δύο από έναν αριθμό μαθητών και πάνω, για την ομαλότερη και λειτουργικότερη διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Την αναβάθμιση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠΠ) και την απόκτησή του από τους μαθητές, μέσα από τις εκπαιδευτικές δομές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα και σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, εφόσον το επιθυμούν, να μπορούν διδάσκουν στο Πρόγραμμα προετοιμασίας του ΚΠΠ, στα πλαίσια της συμπλήρωσης του διδακτικού τους ωραρίου .
 • Την ανάθεση μαθημάτων Πληροφορικής και αντικειμένων που άπτονται της Ψηφιακής Παιδείας σε Πληροφορικούς και μόνο, καθώς και τη μη δυνατότητα ανάθεσης του μαθήματος σε άλλες ειδικότητες ακόμα και αν έχουν πιστοποίηση Β' επιπέδου ή άλλου είδους βεβαιώσεις από σεμινάρια και άλλα προγράμματα .
 • Τη διατήρηση των έξι (6) + μίας (1) ωρών του μαθήματος της Πληροφορικής στη Γ’ Λυκείου. Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 η επτάωρη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής οδήγησε σε ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων γνώσεων προς τους τελειόφοιτους, καθώς οι διδάσκοντες είχαν τον απαραίτητο χρόνο ν’ ασχοληθούν εντός της τάξης και του εργαστηρίου με ποικίλα και διαβαθμισμένης δυσκολίας θέματα.
 • Την προαπαιτούμενη πανελλαδική εξέταση στο μάθημα "Πληροφορική" (πρώην ΑΕΠΠ) για υποψηφίους των τμημάτων Πληροφορικής (Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών) και κάθε τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο.
 • Την δυνατότητα των υποψηφίων της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής να δηλώνουν στο Μηχανογραφικό τους τα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ που ανήκουν σε Πολυτεχνεία και Πολυτεχνικές Σχολές Πανεπιστημίων.
 • Την ανανέωση, τον εκσυγχρονισμό και την αναθεώρηση των υπαρχόντων συγγραμμάτων/βιβλίων και Προγραμμάτων Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, υπό την διαρκή εποπτεία επιστημονικής επιτροπής.
 • Την ισότιμη μεταχείριση του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ σε σχέση με τους άλλους τομείς όσον αφορά το όριο αριθμού μαθητών, πάνω από το οποίο απαιτείται η παρουσία 2ου εκπαιδευτικού στα εργαστηριακά μαθήματα.

Εργαστήριο Πληροφορικής

Το μάθημα της Πληροφορικής, ενώ δικαίως αναγνωρίζεται ως ένα από τα μαθήματα που ικανοποιεί τους μαθητές στον τρόπο που διδάσκεται, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα απαρχαιωμένων εργαστηρίων. Ως εκ τούτου ζητάμε:
 • Τη δημιουργία πιστοποιημένων σύγχρονων εργαστηρίων Πληροφορικής σε κατάλληλους χώρους (σε όσα σχολεία δεν διαθέτουν) αλλά και την ανανέωση του εξοπλισμού των υφιστάμενων σχολικών εργαστηρίων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Την υποχρεωτική μέγιστη αντιστοιχία δύο (2) μαθητών ανά υπολογιστικό μηχάνημα (Επιτραπέζιο Υπολογιστή, Φορητό Υπολογιστή) σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Την ανάθεση τρίωρης απασχόλησης, η οποία και να αφαιρείται από το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Επαναφορά και στελέχωση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών), με ικανό αριθμό αποσπασμένων, συναρτήσει του αριθμού σχολικών μονάδων ανά νομό, (με 3ετή θητεία, τουλάχιστον).

Οι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής, μέσα στην δύσκολη αυτή συγκυρία που συνεχίζει να βιώνει η χώρα μας, κλήθηκαν να επωμιστούν έναν επιπλέον ρόλο, αυτό των συντονιστών και βοηθών όλων των συναδέλφων, προσφέροντας τη βοήθειά τους σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών. Ανταποκρίθηκαν με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, συνεισφέροντας στις ομάδες υποστήριξης, παράλληλα πάντα με τα δικά τους διδακτικά καθήκοντα. Ήρθε η στιγμή το Υπουργείο να σταθεί έμπρακτα δίπλα στον κλάδο μας, ο οποίος βίωσε όλα τα προηγούμενα χρόνια την υποβάθμιση του διδακτικού του αντικειμένου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά πάντα στήριζε και στηρίζει την Εκπαίδευση και τις δομές της, μα πάνω απ’ όλα στηρίζει την παρεχόμενη στους μαθητές μας Πληροφορική Παιδεία.


Η παραπάνω διαβούλευση :


Καλούμε τα μέλη μας να την διαδώσουν, με όποιο μέσο διαθέτουν, αναρτώντας την σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης, blogs, και συλλόγους διδασκόντων.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ σε μορφή pdf.

Το ΔΣ του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης 

Copyright © 2016 Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης™

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger