Δευτέρα 2 Μαΐου 2016

Αλλαγή ωρολογίων προγραμμάτων Δημοτικών

 

Την Τρίτη 26 Απριλίου 2016 (Μεγάλη Τρίτη) δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 για το νέο Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (http://goo.gl/5sqM5F). Ο Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης καταρχήν θεωρεί ότι είναι σε θετική κατεύθυνση η απόφαση να πάψουν να υφίστανται τρεις (3) διαφορετικοί τύποι δημοτικών, οι οποίοι κατέληγαν στο να εισάγονται στο Γυμνάσιο μαθητές/τριες με διαφορετικά γνωστικά υπόβαθρα. Στην Πληροφορική είχαμε το οξύμωρο να υπάρχουν μαθητές Α' Γυμνασίου που δεν είχαν κάνει ποτέ Πληροφορική, μαθητές που είχαν κάνει κάποιες ώρες στα μεσημεριανά τμήματα του ολοήμερου και μαθητές από σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) οι οποίοι διδάσκονταν κανονικά στο πρωινό τους πρόγραμμα Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και βασικές αρχές Πληροφορικής.

Δυστυχώς όμως αυτή η πρόθεση του Υπουργού κρύβει προχειρότητες, καθώς φαίνεται να έχει παρθεί με οικονομικά και όχι με επιστημονικά-παιδαγωγικά κριτήρια. Άλλωστε, ενώ ακόμα είναι σε εξέλιξη ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία, πώς μπορεί χωρίς καμία αιτιολόγηση και επιστημονική τεκμηρίωση να αποφασίζεται αλλαγή των ωρολογίων προγραμμάτων και των τύπων των δημοτικών σχολείων όλης της χώρας;

Το πρόγραμμα των Ε.Α.Ε.Π. πιλοτικά εφαρμόζεται σε πάνω από 1000 σχολεία την τελευταία πενταετία με θετικά αποτελέσματα. Άραγε, αξιολογήθηκαν όπως προβλέπεται (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) κι αν ναι γιατί δεν δημοσιεύονται τα αποτελέσματα; Το πρόγραμμα στα δημοτικά με Ε.Α.Ε.Π. προβλέπει 1 ώρα μαθήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την Α’ και Β’ τάξη, και από 2 ώρες Τ.Π.Ε. στις υπόλοιπες τάξεις. Τα αποτελέσματα της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι ήδη φανερά στους συναδέλφους των Γυμνασίων που υποδέχονται αυτά τα παιδιά, αλλά και στην κοινωνία μέσω των πάμπολλων δράσεων που γίνονται και περιλαμβάνουν δουλειές των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, όπως για παράδειγμα το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (http://www.digifest.info/), στο οποίο μπορεί κανείς να δει εργασίες από προγραμματισμό, comics και animation μέχρι εφαρμογές και κατασκευές με εκπαιδευτική ρομποτική. Κι όλα αυτά στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου. Δυστυχώς, όπως σε όλες τις βαθμίδες, έτσι και στο δημοτικό, η υποβάθμιση του μαθήματος των Τ.Π.Ε. - Πληροφορικής σε μία ώρα την εβδομάδα δεν επιτρέπει να γίνει ποιοτική δουλειά όπως στα δημοτικά με Ε.Α.Ε.Π.

Επίσης, για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη απόφαση δίνεται ανάθεση του μαθήματος των Τ.Π.Ε. σε δασκάλους με επιμόρφωση Β' επιπέδου. Προφανώς οι γνώσεις του εκπαιδευτικού Πληροφορικής δεν μπορούν να υποκατασταθούν από οποιαδήποτε επιμόρφωση, και το μέτρο αυτό αποσκοπεί όχι στο να αναβαθμίσει την ποιότητα του μαθήματος, αλλά στο να καλύψει ενδεχόμενα κενά που μπορεί να προκύψουν. Το Υπουργείο επιλέγει με οικονομικά κριτήρια να αναθέτει μαθήματα και ώρες, υποβαθμίζοντας την ποιότητα στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Προφανώς το μάθημα των Τ.Π.Ε. θα πρέπει να διδάσκεται μόνο από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (για αυτό έχει θεσμοθετηθεί και κλάδος ΠΕ19-ΠΕ20 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και να μετονομαστεί σε Πληροφορική ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το τί θα πρέπει να περιέχει.

Οι αλλαγές για μια ακόμα φορά γίνονται βιαστικά και χωρίς σοβαρό σχεδιασμό. Αλλάζοντας το συγκεκριμένο μάθημα από δίωρο σε μονόωρο, δεν θα έπρεπε να αλλάξουν οι στόχοι και το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος; Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας μάλλον θεωρεί ότι διδάσκονται τα ίδια πράγματα είτε σε μία είτε σε δύο ώρες, οπότε όλα τα προβλήματα ανάγονται σε κοπτοραπτική ωρών.

Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχεδόν 15 χρόνια, εξυπηρετώντας την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στα ολοήμερα δημοτικά την προηγούμενη δεκαετία και στήνοντας τα εργαστήρια πληροφορικής χωρίς καμία ουσιαστική χρηματοδότηση. Εδώ και τρία χρόνια έχει θεσπιστεί ο κλάδος ΠΕ19-ΠΕ20 και έχουν μεταταχθεί εκπαιδευτικοί Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το Υπουργείο ακόμα και σήμερα δεν έχει προχωρήσει στην τακτοποίηση των οργανικών θέσεων των συναδέλφων, κρατώντας τους σε ένα καθεστώς άτυπης εργασιακής ομηρίας.

Ένας ακόμα παράγοντας που “δείχνει” να αγνοεί το Υπουργείο είναι η εργαστηριακή φύση του μαθήματος Τ.Π.Ε. (Πληροφορικής). Για να μπορέσουμε να μιλάμε για εκπαίδευση στις Τ.Π.Ε. και τις βασικές αρχές Πληροφορικής θα πρέπει να υπάρξουν εργαστήρια Πληροφορικής. Σε πόσα δημοτικά έχει ληφθεί μέριμνα για αυτό; Επίσης, η υποστήριξη των υπαρχόντων (πεπαλαιωμένων) εργαστηρίων είναι θέμα μείζονος σημασίας και θα πρέπει άμεσα να θεσμοθετηθεί το ωράριο των Υπεύθυνων Εργαστηρίων, όπως και στις άλλες βαθμίδες.

Τα παραπάνω είναι απολύτως απαραίτητα για να έχουμε ποιοτική εκπαίδευση στην Πληροφορική, ήδη από το δημοτικό σχολείο και ζητάμε:
  • Όποιες αλλαγές στο περιεχόμενο και στο ωράριο διδασκαλίας των Τ.Π.Ε. – Πληροφορικής να εξετάζονται συνολικά για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όχι αποσπασματικά.
  • Το μάθημα των Τ.Π.Ε. να διδάσκεται μόνο από εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, να μετονομαστεί σε Πληροφορική και να οριστεί το περιεχόμενο του μαθήματος ανά τάξη με βάση τη δίωρη διδασκαλία ανά εβδομάδα όπως και στα δημοτικά με Ε.Α.Ε.Π.
  • Να δημιουργηθούν εργαστήρια Πληροφορικής σε κάθε δημοτικό σχολείο και να θεσμοθετηθεί το ωράριο των Υπεύθυνων Εργαστηρίων όπως και στις άλλες βαθμίδες ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή συντήρηση και λειτουργία τους.
  • Να δοθούν άμεσα οργανικές θέσεις στους συναδέλφους ΠΕ19-ΠΕ20 που έχουν μεταταχθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Αν θέλουμε να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε και να δρούμε αποσπασματικά και μόνο με οικονομικά κριτήρια, αλλά να προτάξουμε τους εκπαιδευτικούς στόχους και το όραμά μας για ένα σύγχρονο σχολείο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σε ένα τέτοιο σχολείο η Πληροφορική πρέπει να έχει ουσιαστική παρουσία ως εργαστηριακό μάθημα γενικής παιδείας σε όλες τις τάξεις. Οι επιστημονικές ενώσεις πληροφορικής και ο Σύλλογος έχουν καταθέσει κατά καιρούς υπομνήματα προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την πληροφορική παιδεία και τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και μπορούν να αξιοποιηθούν από την πολιτική ηγεσία στη σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού μοντέλου.

Το ΔΣ του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης
 

Copyright © 2016 Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης™

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger