Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016

Πρακτικά ΔΣ 2016/02/09

Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 21:00 το ΔΣ του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης συνεδρίασε με παρόντες από το ΔΣ τους Μανώλη Συντζανάκη, Σπύρο Βασιλάκη, Μάνο Πουλάκη και Λεωνίδα Παπαδάκη. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο συνάδελφος Σφυράκης Μιχάλης.

Στη συζήτηση που ακολούθησε συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
  1. Το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής της Α' ΕΠΑ.Λ. και η αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου λόγω των αποφάσεων των Διευθύνσεων να ερμηνεύσουν διαφορετικά τις εγκυκλίους, καταλήγοντας στη βίαιη ανακατανομή ωρών και απομάκρυνση συναδέλφων από τα μαθήματα που δίδασκαν, στο μέσο ακριβώς της χρονιάς, κάτι που κρίνεται άκρως αντιπαιδαγωγικό. Ο Πρόεδρος Μ. Συντζανάκης ενημέρωσε για τη συνάντηση που υπήρξε με τον Διευθυντή Δ.Ε. Ηρακλείου για το θέμα αυτό, χωρίς να έχουμε κάποια αλλαγή για την ώρα.
  2. Την αποστολή πρόσκλησης προς τους συναδέλφους να συμμετέχουν σε θεματικές ομάδες εργασίας με αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σεμινάρια προς μαθητές, γονείς ή συνάδελφους, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση, την συλλογή – παραγωγή υλικού και τη δημιουργία ενός ικανού αριθμού επιμορφωτών που θα μπορούν να αναλαμβάνουν οργανωμένα δράσεις για το Σύλλογο.
  3. Τη δραστηριοποίηση του Συλλόγου σε ημερίδες και σεμινάρια προς την κοινωνία (μαθητές, γονείς) αλλά και προς τους συναδέλφους, αξιοποιώντας την οργάνωση, το υλικό και τη διαθεσιμότητα των συναδέλφων [βλ. 2].
  4. Ενημέρωση για την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Διευθυντή Δ.Ε. Ηρακλείου κ. Γιγουρτάκη και προγραμματισμός συνάντησης με τον νέο Διευθυντή Δ.Ε. Λασιθίου και τον Διευθυντή Π.Ε. του Ηρακλείου ώστε να τεθούν ξανά τα θέματα που απασχολούν το Σύλλογό μας, αλλά και να εκφραστεί η πρόθεση του Συλλόγου να υλοποιήσει τις παραπάνω δράσεις [βλ. 3].
  5. Οργανωτικά θέματα του Συλλόγου, όπως τα μητρώα μελών, βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικών κτλ και το πώς αυτά θα τηρούνται εφεξής.
Το επόμενο Δ.Σ. κανονίστηκε για αρχές Μαρτίου, μετά από συνεννόηση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα που θα λάβει χώρα λίγες μέρες πριν.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Ε. Συντζανάκης
Σπ. Βασιλάκης
Ε. Πουλάκης
Λ. Παπαδάκης
Ν. Κατσάλης
 

Copyright © 2016 Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης™

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger