Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

Πρακτικά ΔΣ 2015/12/09

Την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 15:30 το ΔΣ του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης συνεδρίασε με παρόντες τους νεοεκλεγέντες συνάδελφους από τη διαδικασία των εκλογών του Συλλόγου και την καταμέτρηση που έλαβε χώρα την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 στις 19:30 στο 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, δηλαδή οι Σπύρος Βασιλάκης, Νίκος Κατσάλης, Λεωνίδας Παπαδάκης, Μάνος Πουλάκης, Μανώλης Συντζανάκης και ο συνάδελφος Σφυράκης Μιχάλης, τέως γραμματέας του Συλλόγου.

Στη συζήτηση που ακολούθησε συστάθηκε σε σώμα το ΔΣ και αποφασίστηκε ομόφωνα η εξής σύνθεση:

  • Πρόεδρος: Συντζανάκης Εμμανουήλ
  • Αντιπρόεδρος: Βασιλάκης Σπύρος
  • Γραμματέας: Πουλάκης Εμμανουήλ
  • Ταμίας: Παπαδάκης Λεωνίδας
  • Μέλος: Κατσάλης Νικόλαος

Επίσης, συζητήθηκε ένας γενικότερος προγραμματισμός των μελλοντικών δράσεων του συλλόγου και έγινε μια αρχική ανάθεση αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ.

Συζητήθηκε ακόμα η πρόθεση του Δ.Σ. να έρθει σε επαφή με άλλους Συλλόγους Καθηγ. Πληροφορικής και να συνεργαστεί μαζί τους και για θέματα Αναβάθμισης της Πληροφορικής Εκπαίδευσης αλλά και για ανταλλαγή ιδεών σε θέματα σεμιναρίων και δράσεων προς την κοινωνία.

Αποφασίστηκε επίσης η μεταφορά της σελίδας του συλλόγου στο νέο URL και τέλος συζητήθηκαν θέματα επικοινωνίας με τα μέλη του συλλόγου.

Το επόμενο Δ.Σ. κανονίστηκε για τον Ιανουάριο, μετά από συνεννόηση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα που θα λάβει χώρα λίγες μέρες πριν.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Ε. Συντζανάκης
Σπ. Βασιλάκης
Ε. Πουλάκης
Λ. Παπαδάκης
Ν. Κατσάλης
 

Copyright © 2016 Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης™

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger